KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Setkání důchodců Konzumu 2010

V pondělí 11. října se konala v sále kulturního domu Poprad v Ústí nad Orlicí malá slavnost. Sešli se zde bývalí pracovníci Jednoty a Konzumu, obchodního družstva v Ústí nad Orlicí..

nejstarší2010

Konzum tak nadále udržuje firemní tradici a každoročně organizuje přátelské posezení s bývalými pracovníky. To není, v době hospodářské krize, počin zdaleka samozřejmý. Úspora nákladů je u všech činností prvotní úkol a setkání také něco stojí. O to víc je chvályhodné, že vedení Konzumu na své bývalé pracovníky nezapomíná.

Ve svém projevu vzpomněl ředitel družstva ing. Hlavsa současnou hospodářskou situaci družstva, která je charakterizována cenovou válkou mezi obchodníky, kterou neutlumila ani vyhláška o tržních cenách. Na stávající situaci mají také vliv změny ve světě, vyplývající z neúrody některých komodit. Přítomní byli seznámeni s novou strategií Konzumu, která staví na odpovědích na otázky: Co děláme? Proč to děláme, a pro koho? Výsledkem je vize, která se v současné době diskutuje jak ve vedení, tak i v představenstvu družstva a která předpokládá oživení starých družstevních tradic. Dá se shrnout do 6ti tezí

  1. Poskytování větších výhod členům družstva, kteří nakupují v prodejnách družstva

  2. Regionalita, spočívající v podpoře regionální dodavatelů a regionálních společenských aktivit

  3. Společenská odpovědnost, kladoucí důraz na lidský rozměr podnikání

  4. Etika podnikání, mající základ v přirozené lidské slušnosti

  5. Ekologie – s cílem škodit svým podnikáním životnímu prostředí co nejméně

  6. Zdraví – konkrétní zaměření na prodej zdravých potravin, ale i citlivý přístup k některým aspektům výživy, zejména dietám (dia výrobky, bezlepková dieta a p)

Je přirozené, že k naplnění těchto principů, je nutné zdravý hospodářský vývoj družstva, což předpokládá dosahování přiměřeného zisku a udržování prodejního prostředí, srovnatelného s konkurencí.

V další části programu hovořili předseda odborů pan Kolátor, který seznámil shromáždění s děním v odborové organizaci, a ing. Šváb, předseda představenstva družstva, který vzpomněl důležité mezníky v činnosti členské základny.

V červnu 2010, se sešli delegáti družstva aby schválili roční výsledky hospodaření a zvolili představenstvo a kontrolní komisi. V dalším období se chce nové představenstvo zaměřit za rozvoj a revitalizaci členské základny. Vize tohoto záměru se v poslední době intensivně diskutuje na schůzích tohoto orgánu. Cílem je učinit členství v družstvu atraktivnější a to jak formou větších výhod pro členy, tak i rozvojem společenské činnosti. Impulsem k tomu by měla být častější komunikace s členskou základnou, zejména formou internetu a mailové pošty. Spolu s vedením se připravují nákupní slevy pro členy, jakož i organizování společenských a kulturních akcí. Důležitým podnětem k tomu bude zavedení nového pokladního systému na všech prodejnách družstva, který umožní poskytování slev z nákupu členům moderní formou.

Zajímavým bodem programu bylo promítání starých fotografií z činnosti družstva počínaje prvními záběry z doby Rakouska Uherska až po 70. léta minulého století. Na fotografiích byli, jak již nežijící členové a funkcionáři, tak i staré fotografie některých přítomných, bývalých pracovníků.

Tradiční součástí setkání bylo ocenění nejstarších, přítomných důchodců. Tentokrát to byly tři pracovnice:

Paní Vlasta Němcová , bývalá dlouholetá vedoucí pohostinství „Na Lhotce“, Chatě Hvězda a bufetu na ústředí družstva

Paní Božena Jůvová, bývalá kuchařka z chaty Hvězda

Paní Věra Kolářová, dlouholetá účetní Jednoty. V roce 1980 odešla do důchodu, Od roku 1988 až 1991 pracovala jako prodavačka na prodejně 177 v Němčicích.

nejstarší2010a

Po tomto příjemném a srdečném aktu následoval kulturní program.

Všichni si při loučení přáli, aby se opět mohli ve zdraví za rok setkat.