KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Současné trendy ve výstavbě prodejen na vesnicích

Rozhlédneme-li se po našem regionu a po nově vznikajících obchodech, můžeme vidět, že zatímco ve městech zaznamenává výstavba boom, na vesnicích nejenže se nové prodejny neotevírají, ale spíše jich je stále méně. Výjimkou z tohoto nešťastného vývoje, který má neblahý dopad na kvalitu života venkovských obyvatel je Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, které postavilo v posledních několika letech nové prodejny v obcích Tatenice, Slatina nad Zdobnicí, Bystřec, Rudoltice – zámeček, Horní Heřmanice a Albrechtice.

Tyto prodejny se dají rozdělit jak z hlediska ekonomiky, tak i způsobu výstavby do dvou skupin. Do první skupiny patří prodejny v obcích Tatenice a Bystřec, obě se počtem obyvatel přibližují 1000 obyvatel (Tatenice 865 a Bystřec 1074), což dává předpoklad k ekonomické prosperitě. V těchto dvou obcích byly postaveny prodejny klasickým způsobem ze zdiva. Oproti minulosti je však rozdíl v projektu. Plocha skladů a zázemí byla omezena na minimum, daleko větší důraz byl kladen na izolace zdiva, oken a dveří.

prodejna Tatenice

U vytápění bylo využito rekuperace tepla z chladících a mrazících agregátů. Řešení vnitřního prostoru prodejny je vlastně obestavěná technologie vycházející z předem daných požadavků na vybavení prodejny a požadovanou šíři sortimentu. Výsledkem jsou „venkovské supermarkety“, za které se Konzum rozhodně nemusí stydět.

 

prodejna Bystřec

 

 

Do necelých 120 m2 prodejní plochy se podařilo umístit 1200 položek zboží s důrazem na čerstvý sortiment.

Poněkud jiný problém bylo třeba řešit u druhé skupiny vesnic, jejichž počet obyvatel s výjimkou Slatiny nad Zdobnicí (826), nepřesahuje 500 obyvatel. U těchto obcí je vzhledem k počtu kupujících a blízkosti měst s dostatečnou obchodní sítí (od 5 do 15 km) ekonomická návratnost nereálná. Zde došlo k dohodě s Obecními úřady o spolufinancování jak výstavby, tak i provozu prodejny.

Odlišný byl i způsob výstavby. Na rozdíl od klasické výstavby se zde prosadil moderní a mediálně neprávem haněný model kontainerových modulů, kterým se dá dosáhnout překvapivých výsledků. Vždyť kdo by se smál rychlým občerstvením Mac Donald, které jsou takto již dlouhou dobu realizovány. Mezi největší přednosti patří rychlost výstavby, flexibilita umožňující, pokud se ukáže prodejna malá, rychlé a nenáročné rozšíření prodejní plochy a také volba opláštění a vzhledu podle přání investora (nátěr, omítka, rovná, šikmá nebo sedlová střecha).

Hlavním předpokladem úspěchu bylo sladění požadavků Konzumu s možnostmi výrobce modulů. To se podařilo až nezvykle rychle zvládnout. Projekt potlačil na nejnižší možnou míru velikost zázemí prodejny, při zachování všech požadavků hygieny a zákonů o potravinách. Aby se co nejvíce využil prodejní prostor bylo zvoleno vytápění stropními infrazářiči a klimatizací. Kancelář se omezila na stůl s počítačem umístěným ve skladu a samotný sklad byl minimalizován. Projekt vychází z logistických možností Konzumu – dodávek zboží minimálně 3 x týdně a objednávek zboží počítačem. Rovněž nákladově vychází výstavba prodejny celkem zajímavě. Stavba, počítaje v to konteinery, topení, zastřešení, zabezpečení proti vloupání a stavební práce, byla pořízena za 1 773 tis. Kč, vybavení prodejny novým zařízením, počítaje v to – chlazení, regály, mrazáky, vybavení zázemí a další stálo 2378 tis. Kč celkovým nákladům je třeba připočítat ještě základy a připojení na inženýrské sítě, které hradil Obecní úřad.

Výsledkem je prodejna, která nabízí cca 1000 položek potravinářského a průmyslového zboží denní potřeby včetně denního tisku.

Rychlá a ekonomická výstavba je pouze prvním předpokladem úspěšného fungování prodejny. Daleko důležitější je, zda svými službami a sortimentem osloví zákazníky, aby si ji oblíbili a chodili do ní pravidelně nakupovat. Kriteriem tohoto pohledu je jistě dosahovaný maloobchodní obrat.

 

Prodejna ve Slatině nad Zdobnicí

prodejna Slatina nad Zdobnicí

 

4

 

 

 

 

První jednání o výstavbě prodejny v této podhorské obci proběhlo v únoru roku 2006 a již v srpnu téhož roku byla prodejna otevřena. Po několika měsících získala takovou oblibu, že donutila ukončit činnost dvě soukromé prodejny. Postupem času se ukázalo, že prodejna svou plochou nestačí vykrývat požadavky zákazníků a proto byla v roce 2008 rozšířena o další modul. Prodejna dosahuje v průměru obratu, který se blíží milionu korun měsíčně.

 


Prodejna v Rudolticích u Zámečku

prodejna Rudoltice 205

 

Rudoltice 205 prodavačky

 

 

Z iniciativy starosty vzniklo na území Rudoltic malé sídliště pod věží bývalého zámku, které na obec Rudoltice téměř fyzicky nenavazuje a leží na hranicích katastru Lanškrouna, od kterého jej dělí docházková vzdálenost. Aby bylo toto osídlení funkční, bylo potřebné doplnit jej službami, z nichž se základní jevil nákup potravin. To vedlo zastupitelstvo Rudoltic, po shlédnutí prodejny ve Slatině k záměru vybudovat tam podobný obchod. I když se počet obyvatel této lokality 500 obyvatel teprve blíží dosahuje tam dnes průměrná tržba 300 tis. Kč.

 

Prodejna v Horních Heřmanicích

prodejna Horní Heřmanice

 

 

 

Impulsem pro rozhodnutí o záměru postavit v obcích Albrechtice a Horní Heřmanice prodejny kontainterového typu bylo jednání starostů obcí,svolané ředitelem Konzumu v roce 2007. Po výběru vhodné lokality v této horské obci se práce daly do pohybu, takže v květnu letošního roku byla prodejna otevřena. Konzum se do této obce vrací po 18 letech a soudě podle dosahovaného maloobchodního obratu 500 tis. Kč – úspěšně.

 

Prodejna v Albrechticích

prodejna Albrechtice

 

zelenina Albrechtice

 

prodavačky Albrechtice1

 

Ačkoliv jednání o výstavbě prodejny bylo zahájeno v této obci dříve než v Horních Heřmanicích, otevření prodejny se oproti heřmanické o dva měsíce zdrželo. Důvodem byl výběr staveniště, které se ukázalo z hlediska daných podmínek značně náročné. Bylo nutno přeložit elektrické a telefonní kabely, vypořádat se s požadavky ochranářů na místní zeleň, ale hlavně řešit problém stoleté vody. Vše se podařilo díky úsilí starosty a zastupitelstva úspěšně zvládnout, takže v srpnu mohla být prodejna otevřena.

 

Co říci na závěr. Příklady dokazují, že umožnění denního nákupu v obcích, kde prodejna chybí, není neřešitelné. Jde jen o maličkost, aby si vedení obce a vedení obchodní organizace vzájemně naslouchala a jedni jako druzí se dokázali vžít do problému druhé strany. Pokud se shodnou na tom, že cílem je spokojenost občanů a zákazníků, pak je vyhráno.

Ing. Jan Šváb