KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
11.6.2010 - Co se lze dočíst ve starých knihách

Dostala se mi do rukou zajímavá knížka a zdá se mi případné, několik myšlenek z ní znovu publikovat. Už jen proto, že pochází z našeho regionu. Vydal ji Jan Novák, knihkupec z Vysokého Mýta pod názvem „Kuchařské umění“, s podtextem Sbírku vyzkoušených receptů podává českým paním a dívkám A. Faltysová.

Kniha nemá uveden rok vydání, ale podle obsahu zřejmě pochází buď z konce císařství nebo z počátku z první republiky. Nad některými recepty si uvědomíme, jak se doba změnila. Jejich realizací bychom si zcela určitě vysloužili žalobu ochránců přírody a veřejné odsouzení. Jako postní jídla se tam uvádí „Pečená vydra“, která podle receptu nejlépe chutná, je li dobře upečena, u „Pečeného bobra“ se doporučuje pochutnat si na zadních tlapkách a ocasu. Ani ze smažených žabích stehýnek a vařených raků by nadšení u ekologů nezaznamenalo.

Než tyto recepty, mě spíš zaujala stať „Několik slov úvodem“. Posuďte sami, zda také u vás také některé myšlenky paní Faltysové nevzbudí pozornost.

„V domácnosti mnoho záleží na tom, jak si domácí paní, hospodyně anebo i kuchařka počíná. Hlavním požadavkem jest ovšem čistota a pořádek. Hospodyňka musí být vždy čistě oblečena. Všude musí hlásati čistota a pořádek, a že v domě tom pečlivá a moudrá paní vládne, neboť pořádek a čistota v kuchyni jsou ozdobou každé paní i celého domu. Jídlo, jež se v kuchyni připraví byť chutná i bylo sebe lépe připraveno, není li pořádku a čistoty v kuchyni, nechutná nikomu a naopak, je-li sebe jednodušší , z čisté kuchyně chutná vždy výborně. Vaření vyžaduje stálého přemýšlení a záliby. Kdo by chtěl vařit, mysle na jiné věci, raději ať do kuchyně ani nechodí, neboť pak všeliká práce je marná a nedocílí se nikdy toho, čeho pravá úprava pokrmů vyžaduje. V kuchyni se nesmíme šetřit, nýbrž pracovat s obětavostí a neúnavně, nelekajíce se ztráty času, nepříjemností horka ani přemýšlení, jak bychom to neb ono jídlo připravily chutně, záživně a též při tom hleděly i šetrností, neboť po čistotě první ctností každé hospodyňky jest spořivost. Musíme však věděti, co jest spořivost, abychom se vyhnuly tak zvanému lakotění. Spořivými jsme, když ničím neplýtváme. Kde stačí např. dáti 2 vajíčka, nedáváme 3 a kde netřeba, neplýtváme cukrem neb omastkem, jelikož jídla příliš mastná brzy se znechutí a způsobí často i žaludeční nemoci, Čeho která jídla vyžadují, musí se dáti, jenom – stále a stále opakuji – nelakotit, přemýšlet a počítat. Přílišnou šetrností mohly bychom mnohé jídlo pokaziti úplně, čímž by nám vzešla větší škoda, nežli kdybychom daly vše, čeho jídlo vyžaduje. Při nákupu potravin nekupujeme vždy jen laciné, neboť jak se říká „láce za láce, peníze darmo“. I tu je třeba přemýšleti, aby nebylo dvakrát placeno“.

Tolik několik prvních vět z úvodu. Rady dále pokračují tím, jak zabíjet a kuchat drůbež, jak tlouci cukr, jak udržovat měděné a plechové nádobí. Podle pravopisu se domnívám, že stať byla určena pouze ženám. Dnes, kdy se o domácí práce dělíme, patří rady pochopitelně i nám, mužům

Bylo by jistě zajímavé vědět, jaký názor by měla autorka na dnešní potraviny a produkty, kde často cena vítězí na kvalitou. Asi by se podivovala nad tím, že se do uzenin, z důvodu nízké ceny, přidává v hojné míře tzv. separát připravený z rozemleté slepice, že se připouští, aby součásti chleba a rohlíků bylo staré rozemleté pečivo a chléb, že většina potravin obsahuje tzv. emulgátory, což jsou látky označované „E“ a které zapříčiňují, že se potraviny mohou uchovávat dlouho, aniž by se zkazily. Byla by zřejmě nadšená, že si v zimě můžeme koupit papriky, rajčata i jahody, ale už méně, až by zjistila, že vyrostly na hydroponických roztocích.

Vše to souvisí s cenovou válkou, která vytěsňuje z trhu kvalitu a nahrazuje ji kvantitou, která je s jakostí většinou na štíru.

Ještě jedna věta mě zaujala a to v souvislostí se současnou ekonomickou situací, zadlužováním a životem na úvěr, který přivádí řadu lidí do neřešitelných problémů. Cituji: „ Nejprve si máme zaopatřiti, čeho nevyhnutelně potřebujeme, pak se máme starati o to, co nám slouží k užitku a teprve potom vyhledávati, co jest pro naší zábavu“.