KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Shromáždění delegátů 22.06.2010

V úterý 22. června 2010 se v hotelu Uno sešli delegáti zvolení členskou základnou, aby jako každoročně odsouhlasili účetní uzávěrku a rozdělení zisku družstva za rok 2009. Kromě tohoto obvyklého programu byla tato schůze významná také tím, že letos skončilo 4leté volební období představenstva a bylo třeba zvolit nové družstevní orgány.

Schůzi řídil předseda představenstva pan Václav Suchomel.

Ředitel družstva pan ing. Hlavsa obšírně informoval přítomné o tržní situaci a hospodaření družstva v roce 2009. Hospodářská krize nezůstala bez vlivu na maloobchodní obrat, který klesl o 10,6 % oproti roku 2008. Kromě klesající kupní síly měla na tento vývoj vliv skutečnost, že v okrese Ústí nad Orlicí je nejsilnější zastoupení diskontních řetězců z celé ČR. Přesto si družstvo udrženo 2. pozici v rámci českých družstev a navíc dosáhlo zisku 17 872 tis. Kč před zdaněním.

Po schválení roční účetní uzávěrky bylo na programu rozdělení zisku. Oproti minulým obdobím byl posílen Fond členů a funkcionářů, což souvislí s plánem posílit družstevní pozice.

Slavnostní ráz mělo ocenění dlouholetých funkcionářů. Za úspěšnou práci byli vyznamenáni:

Paní Marie Tobešová z výboru členů Klášterec nad Orlicí

Paní Marie Slavíková z výboru členů z Lukavice

Marie Suchodolová z výboru členů Žamberk

Paní Věra Bártová z výboru členů Dlouhoňovice

Pan Otto Kolátor z výboru členů Jablonné nad Orlicí

Ocenění obdrželi krásný šperk z českých granátů ve tvaru kytičky, znaku družstva.

V souvislosti s ukončením činnosti v kontrolní komisi družstva byl oceněn Čestným uznáním pan ing. Radomír Taraška.

Dále byly na programu volby do představenstva a kontrolní komise. Volby byly tajné. V mezičase, kdy pracovala volební komise probíhala diskuse. V ní vystoupil Ing. Šváb, který přednesl svoje myšlenky o dalším směrování členské základny. Dále vystoupili s diskusí další delegáti, kteří vznesli připomínky k distribuci letáků, známek „K“ a možnosti navýšení členských podílů.

Volební komise vyhlásila výsledky tajného hlasování. Do představenstva byli zvoleni: Ing. Miloslav Hlavsa, Ing. Zdeněk Šembera, JUDr. Eva Vacková, Ing. Jan Šváb, Ing. Eduard Beneš, Václav Suchomel a Miloslav Moravec.

Do kontrolní komise byli zvoleni:

Lidmila Vlčková, Vlastimil Jirout, Hana Papáčková, Ludmila Štanglová, Vladimír Tomek

Po skončení shromáždění delegátů proběhly ještě volby v orgánech.

Předsedou představenstva byl zvolen Ing. Šváb, místopředsedou Ing. Hlavsa a členy s podpisovým právem Ing. Šembera a JUDr. Vacková.

Předsedou kontrolní komise byl zvolen Vlastimil Jirout, místopředsedkyní Lidmila Vlčková.

 

Přejeme všem zvoleným hodně úspěchů.