KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Aktiv, který nezklamal (31.1.2011 )

Představenstvo Konzumu svolalo na 18. ledna 2011 aktiv předsedů výboru členů. Nic nového pod sluncem. Aktivy se svolávají pravidelně a mají svůj zavedený program. Tentokrát mělo setkání se zástupci členské základny poněkud jiný ráz.
„Chceme se s vámi poradit“, to byla jedna z prvních vět, kterou přednesl předseda představenstva ing. Jan Šváb. Poukázal ve svém vystoupení na stav členské základny, která poněkud stárne. Největší četnost členů je ve stáří 60 – 70. let a vážený průměr je 61 roků. „Vážíme si starších členů, ale musíme hledět do budoucna“, pokrčoval předseda ve svém vystoupení, ve kterém se dále zabýval nízkým zastoupením zaměstnanců v členské základně. Jako problém označil i situaci, kdy v řadě míst, kde má Konzum své prodejny není členská základna.  Cílem současného představenstva je tuto situaci změnit.
Ředitel družstva ing. Miloslav Hlavsa publikoval, jak se řeší fungování členské základny v řadě evropských zemí, kde mají družstva silnou pozici. Byly jmenovány země – Itálie, Švýcarsko, Anglie, Norsko, Švádsko a Finsko. O situaci ve Finsku hovořil ze své vlastní zkušenosti, protože se v loňském roce zúčastnil spolu s ing. Šemberou tematického zájezdu zaměřeného na finské družstevnictví. Představil zejména finský způsob uplatňování členských výhod z nákupu, způsob komunikace se členy a svůj příspěvek doplnil i promítnutím fotografií. Dále seznámil zástupce členů  s novou obchodní strategií, kterou začalo družstvo uplatňovat a která je marketingově vedena pod heslem „Jsme tu doma“. Podstata spočívá v intensivnější spolupráci s místními dodavateli a propagování jejich nosných výrobků na pultech prodejen Konzumu.
Zajímavý průběh  mělo seznámení přítomných s návrhem členských výhod na rok 2011, které přednesl ing. Zdeněk Šembera, ekonom družstva. Návrh představenstva předpokládal vyplacení odměn při příležitosti životního výročí členů, které by zajišťoval Konzum centrálně, podle své databáze. Nahradil by dosud praxi, kterou  uplatňují některé výbory členů, kdy zástupci výboru chodí osobně svým členům  gratulovat. Tato zavedená činnost má své problémy v místech,  kde Konzum prodejnu má, ale členů je málo nebo kde  není funkční výbor. Po obsáhlé diskusi byl tento projekt, na základě věcných připomínek předsedů výborů pozměněn a to tak, že odměny budou poskytnuty všem členům, kteří se dožijí 50. 60. let a dále po 5ti letech.  Bylo však ponecháno na vůli výborů členů, zda si ponechají stávající praxi.
Diskuse dále úspěšně pokračovala. Probíraly se připomínky  k činnosti prodejen, zásobování a úpravě okolí obchodů. S povděkem byl přijat příslib, že minimálně 4 x do roka obdrží každý člen poštou „Členský zpravodaj“, spolu s kupóny na členské slevy. Kromě toho budou informace zveřejňovány na webových stránkách www.konzumuo.cz
Ohlasy z pořádaného aktivu svědčí o tom, že setkání splnilo svůj účel a opravdu se vydařilo.

Ing. Jan Šváb