KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Setkání bývalých pracovníků ( 17.10.2011)

V Kulturním domě v Ústí nad Orlicí se 10. října sešli bývalí pracovníci družstva Jednota a Konzum. Není to v dnešní době úspor a ekonomických tlaků tak úplně samozřejmá událost. Je málo podniků, které ve zdraví přežily přechod ze socializmu na tržní hospodářství a ještě méně těch, které pořádají podobné setkání. Na první pohled se zdá, že to nic nepřináší. Důchodci většinou již svému bývalému zaměstnavateli již ničím nepřispějí a tak se pořádání podobných akcí jeví z ekonomického hlediska jako neefektivní investice.

 

Setkání bývalých pracovníků
A přesto Konzum zachovává tradici a setkání se děje nepřetržitě od roku 1991. Je to se strany vedení chápáno jako poděkování všem bývalým pracovníkům, kteří svou prací položili základy, na kterých dnes družstvo staví. Je to také připomenutí všem, že svou činnost staví na dlouholeté tradici, na solidnosti podnikání, na pevném zakotvení v regionu a že k tomu vztah k bývalým pracovníkům, kteří často celou svou pracovní kariéru věnovali Jednotě a Konzumu, patří.

 

Setkání bývalých pracovníků


Program byl obvyklý. Ředitel družstva ing. Hlavsa seznámil přítomné s aktivitami Konzumu v posledním roce, zejména zmínil přestavby prodejen ve Sloupnici , v Kvasinách a v nedávných dnech dokončenou úpravu nově pronajaté prodejny v Horní Čermné. Hlavní akcí letošního roku, která nezůstane bez vlivu na letošní ekonomické výsledky, je zavedení moderního pokladního systému na všech prodejnách Konzumu. Výsledkem není jen to, co je na první pohled vidět – účtenka s popisem koupeného zboží, ale i centrální řízení cenové politiky a celá škála ekonomických informací o frekvenci prodávaných položek a to jak v množství, tak i v čase. To dává družstvu možnost lépe řídit obchodní politiku. Neméně důležité je, že tento moderní nástroj umožňuje efektivně zaznamenávat nákupy členů družstva a podle velikosti nákupů za měsíc pak poskytovat členům bonus, který se bude pohybovat v intervalu 1 – 3 % z nákupu.
V intenci na úvodní slova hovořil i předseda představenstva, který popsal novou strategii družstva ve vztahu k členské základně. S uspokojením konstatoval, že počet členů družstva utěšeně roste, což je zajisté možno přičíst realizaci nových akcí pro členy, ze kterých jmenoval pravidelné vydávání zpravodaje, a kupónů na vybrané zboží za mimořádně výhodné ceny a s další výhody. Z nich je třeba uvést slevu na vstupném do ZOO ve Dvoře Králové a i možnost navštívit bazén v Ústí n/O za významně snížené vstupné.
S velkým zájmem se setkalo promítání starých fotografií ze života družstva od 50. let až po současnost. Byla to příležitost zavzpomínat si na doby každodenní aktivní činnosti.
Následovalo tradiční odměnění nejstarších přítomných. Tři svěží dámy, kterým by 90. let nikdo nehádal, převzaly z rukou předsedy odborů pana Kolátora, ředitele družstva a předsedy představenstva malý dárek.
Ti mladší si pak ještě zatancovali při pěkné hudbě a ostatní využili setkání k besedám o svých radostech a strastech.
Líbilo se nám to, a těšíme se za rok na tradiční setkání.

 

Ing. Jan Šváb