KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Logistické centrum (2.7.2012)

Dne 15. června se v Letohradě Na Lukách setkala řada významných osobností, aby si prohlédly nový sklad zeleniny, který přistavěl Konzum ke svému velkoobchodnímu skladu. Jmenujme alespoň některé – pan ing. Kroutil z Krajského úřadu v Pardubicích, pan Fiala, starosta Letohradu, pan Koblížek zástupce Agrární komory, pan Šabata zástupce Agrovenkova, ing. Vaňous, zástupce zemědělského svazu, ing. Žďárský, zástupce MAS Orlicko. Za investora ing. Hlavsa, ředitel družstva,  za nájemce, jednatel firmy Tercie pan  Myšák a  za stavební firmu pan Sedlák, ředitel Agrostavu.  

 

Distribuce a prodej ovoce a zeleniny je bezesporu významným článkem zásobování trhu. Konzumování těchto přírodních produktů patří k významné součásti propagovaného životního stylu a tak se není co divit, že podíl této komodity na celkovém obratu stále roste. Za úsilím obou společností, Tercie a Konzumu stojí zájem dostat toto zboží v požadované kvalitě i výběru až na nejmenší prodejnu, i do malých obcí. A právě k tomuto cíli má přispět tato investiční akce.

Mnohý z nás si možná klade otázku, proč Konzum postavil sklad, který nebude provozovat, a pronajímá jej Tercii. To si jistě žádá bližší vysvětlení. Spolupráce Konzumu s podnikem Tercie má letitou tradici. Vyvíjela se postupně od občasného zajíždění, po majoritní zásobování všech prodejen. Konzum nepřešel k majoritě lehce. Zkoušel i jiné dodavatele, dokonce se snažil řešit zásobování vlastními prostředky. Tato komodita je natolik specifická, že nebylo dosaženo kýženého výsledku a tak po ztroskotání všech jednání s dalšími dodavateli došlo k utužení spolupráce. Byla propracována a uplatněna pravidla umožňující řešit neprodané a zkažené zboží a zlevňovat druhy se sníženou kvalitou. Nároky zákazníků, kteří pochopitelně srovnávají nabídku a kvalitu se zahraničními řetězci, rostou a ovoce a zelenina jsou pod velkým konkurenčním tlakem. Akcent ceny je významným faktorem při rozhodování zákazníků kde zboží koupit a má bohužel úzkou souvislost s kvalitou. Velkoobchod, ve snaze vyhovět tomuto zájmu, často podlehne tlaku a nakoupí sice laciné produkty, ale také ve snížené kvalitě. To pochopitelně občan okamžitě pozná a protože má možnost zajít jinam, zboží nekoupí. Ovoce a zelenina má na rozdíl od suchého zboží tu vlastnost, že rychle stárne. Vysychá, měkne a pokud je v regále obchodu déle, dokonce i plesniví. Ty tam jsou doby, kdy prodavači ovoce a zeleninu prodávali za pultem. Ke změně došlo i v rozsahu nabídky. Starší si sotva vzpomenou, že banány a pomeranče byly jen o svátcích a rozděloval je dohlížecí výbor. Dnešní třicátníci by se nestačili divit, kdyby se vrátily doby 50. a 60. let kdy se nabídka omezila jen na základní druhy domácí provenience a to jen ve městech. Na vesnicích nebylo ani to se zdůvodněním, že si to lidé vypěstují sami.  Ovoce i zelenina se dnes prodává samoobslužným způsobem, což je přívětivé z hlediska zákazníka, ale ohmatáním se také značná část znehodnotí.


Prodej této komodity  je bezesporu v potravinářském obchodě jeden z nejsložitějších. Právě vybudování nového skladu by mělo přispět ke zlepšení situace a srovnání s konkurencí. Asi se ptáte proč. Na setkání tyto důvody na setkání zazněly:
- Výstavbou došlo k dobudování logistického centra, kde oba distributoři zboží mají k sobě velice blízko. Tak mohou koordinovat svoji činnost.
- Bude snadnější uplatňovat ve skladu požadavky obchodu na kvalitu a šíři sortimentu
- Bude reálné řešit výpadky v zásobování častějším rozvozem, kdy se zboží přiloží do aut Konzumu, který je na velkých prodejnách denně a na malých dvakrát i třikrát týdně.
- V budoucnu bude nutné, po vzoru ze zahraniční, přejít od ambulantního rozvozu k objednávkám. To se neobejde bez přizpůsobení obou partnerů. Od Tercie se bude očekávat stálá nabídka standardní kvality a sortimentu, od Konzumu přechod k výběru na korbě auta k denní objednávce. Pozorovatelům mimo obor se to jako problém nejeví, ale kdo v obchodě pracuje, ten to tak jednoduše nevidí.
- Vybudování skladu je tak vklad do budoucnosti a tam se také určitě projeví, jak významný krok to byl.


Zajímavým, v poslední době diskutovaným problémem je místo původu zeleniny. Přestože jsou Východní Čechy produkční oblastí, je zastoupení této produkční oblasti na trhu poměrně malé. Právě přítomnost zástupců zemědělců na tomto setkání umožnila vyměnit si názory na to proč tomu tak je a jak docílit změny. S hlavními argumenty agrárníků – malá podpora se strany státu, tlak na zrušení „zelené nafty“ a nerovné podmínky v EU z hlediska dotací, se lze sice ztotožnit, ale zdaleka to nevystihuje celý problém. Obchod totiž požaduje kromě přijatelné ceny od pěstitelů  i další služby. I sebe kvalitnější produkty přímo z pole, pokud nejsou očištěny od hlíny a  u některých druhů zabaleny do spotřebitelského balení, jsou neprodejné a obchod je neakceptuje. To se týká především kořenové zeleniny, cherry rajčat a dalších druhů.