KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Porada předsedů výborů členů 2013 (5.3.2013)

Porada předsedů výborů členů

 

 Stalo se již tradicí, že se na začátku roku scházejí předsedové výborů členů s představenstvem družstva, aby se vzájemně informovali o dění v družstvu. Tyto poznatky pak slouží jako podklad pro jednotlivé členské schůze i práci představenstva.

Letos se tato porada konala 22. ledna v hotelu Uno v Ústí nad Orlicí. Předseda představenstva ve své zprávě mluvil o vývoji a stavu členské základny, jakož i o výhodách členství v Konzumu.

 

V roce 2012 bylo dosaženo největšího nárůstu počtu nových členů za posledních 5 let. Vlivem zavedení nových členských výhod přistoupilo do družstva 461 nových členů, z toho 50 zaměstnanců. Již zmíněné, nově zavedené členské výhody lze nejlépe ilustrovat na číslech:

 

 

 

 

 

  • na slevách bylo v roce 2012 vyplaceno 3,4 mil. Kč, oproti loňským 1641 tis. Kč

  • z celkového počtu 3837 využívá kartu nákupy 3352 členů, což je 87,3 %

  • nákupy na kartu se v loňském roce podílely na maloobchodním obratu 26 mil 451 tis. Kč

  • průměrná členská sleva dosáhla 2,72 %

  • kromě toho další čtvrtletní akce přinesla členům slevu 1 mil. Kč

  • nejúspěšnějším kuponem bylo máslo, které zakoupilo 2756 členů, následoval kupon na pomazánkové máslo, jogurt, smetanu a vánočku

 

Ředitel družstva pak informoval přítomné o nových pravidlech v poskytování členských výhod. Jde zejména o snahu posílit přitažlivost členských schůzí, tam kde je problém s účastí. Těm výborům členů, kde účast dosáhne více jak 40 % bude dotován rozpočet na občerstvení. Další změnou je posunutí hranice nákupů pro přidělení počtu bodů. Přítomní byli také seznámeni s očekávaným, hospodářským výsledkem za rok 2012.

Předseda představenstva konstatoval, že poskytování slev členům je jen jeden z družstevních principů. Mezi další, které bychom chtěli zahrnout do našeho plánu na letošní rok je zařazení nových společenských a kulturních akcí. Centrálně budou uspořádány dvě společenské akce a to podle zájmu členů. Může jít na příklad o informaci o úspoře plateb za energii, počítačové kursy pro starší, kvalitu potravin a správnou výživu. Představenstvo by uvítalo iniciativu z jednotlivých výborů v pořádání přednášek a společenské činnosti, a je připraveno tyto akce podpořit.

Ředitel družstva pak vyzval přítomné k diskusi o některých diskutovaných záměrech v činnosti družstva. Zejména šlo o:

 

 

 

 

  • provozování prodejen v malých obcích

  • provozování pošt

  • síť čerpacích stanic

Tyto činnosti bohužel nepřinášejí potřebnou míru zisku, jsou buď na hranici rentability nebo jako třeba činnost prodejen v obcích s méně než 500 obyvateli, jsou ztrátové. Po dlouhé diskusi bylo toto směřování předsedy výborů odsouhlaseno.

Další diskuse se zabývala možností členů získávat informace na internetu a to v souvislostí s připravovaným internetovým obchodem. Krátkým průzkumem mezi přítomnými se zjistilo, že možný přístup k tomuto mediu má cca 60 % výborů členů. Diskuse byla bohatá a musela být ukončena kvůli určenému času na oběd. Pro příště bude nutno počítat pro diskusi s větším časovým prostorem. Z průběhu porady měli přítomní dobrý pocit, že setkání splnilo účel.

 

 

 

 

Ing. Jan Šváb