KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Trochu opožděné aktuality (25. 12. 2013)

Jak ten čas letí.  Než jsme se vzpamatovali z letních veder, máme tu konec roku. To je čas vhodný na bilancování, co jsme si předsevzali a co nestihli udělat.
Je proto vhodné zavzpomínat, co se za posledního půl roku stalo v našem Konzumu.
Především je nutno vzpomenout na přestavby prodejen, které si vyžádaly jak finanční náklady, tak i zvýšené úsilí pracovníků.

- Zřízení poštovních služeb v Němčicích. Také tuto obec totiž postihlo rozhodnutí o zrušení pošty. Jako již u předcházejících, tak i zde nastoupil Konzum, který v prodejně zřídil samostatnou místnost a službu „Pošta partner“. A když se již bouralo a upravovalo, dostala i prodejna nový moderní ráz.

- Modernizace se dočkala i prodejna v Klášterci nad Orlicí. Kromě nového supermarketového vzhledu zákaznické části objektu, došlo i k významným technickým úpravám. Prodejna se zvětšila o část skladu, přemístila se kancelář a hlavně bylo nahrazeno staré elektrické vytápění za nové, spojené s rekuperací.

- V prosinci byla otevřena v Meziměstí nová prodejna COOP Diskont. Je součástí velkého zážitkového komplexu, který vznikl na místě bývalé továrny Walzel. Je až s podivem, jak byl přeměněn tzv. brownfield na centrum, kde najdou návštěvníci kromě diskontní prodejny potravin také solnou jeskyni, dvě restaurace, bowling, profesionální střelnici a  horolezeckou stěnu, jak pro dospělé, tak i pro děti. Prodejna COOP Diskont se zvolna rozjíždí a bude jistě chvíli trvat, než vstoupí do podvědomí jak českých, tak i polských návštěvníků.

Samostatné zamyšlení si zaslouží i Shromáždění delegátů, které proběhlo 19. listopadu 2013. Toto již druhé setkání delegátů Konzumu bylo vyvoláno skutečností, že od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nový Občanský zákoník, který přinesl změnu stanov. To, co bylo předmětem úpravy, o tom delegáti družstva rozhodovali.

Představenstvo družstva si při konstrukci stanov stanovilo 3 základní cíle:
Zachování právní jistoty družstva
Petrifikace práv jednotlivých členů
Demokratický způsob práce

Nový zákon  řeší některá práva a povinnosti členů odlišně od stávající podoby. Jedná se hlavně o tyto okruhy:
- Výše členského vkladu
I když se v praxi výše členského vkladu nemění, zákon nám ukládá přizpůsobit „další  členský vklad“ tak, aby splňoval podmínky zákona.
- Stanovení volebních obvodů.  Zákon nově koncipuje volební obvod, který nemusí být vždy totožný se stávajícím výborem členů. Shromáždění delegátů schválilo návrh, dle kterého je volební obvod zřízen v základně, která má minimálně 12 a maximálně 300 členů, přičemž rozhodujícím termínem pro rozhodnutí je týden před schůzí Shromáždění delegátů.
- Požadavky na delegáty a kandidáty do představenstva a kontrolní komise se dle nových stanov zpřísňují. Delegáti s hlasem rozhodujícím musí mít, mimo požadavků dosud platných, trvalé bydliště v některém z okresů Ústí nad Orlicí, Svitavy, Rychov nad Kněžnou a Náchod, tedy v místech, kde Konzum provozuje svoji činnost. Kandidáti do představenstva a Kontrolní komise musí být, kromě již uvedeného, minimálně 5 let členy družstva Konzum.

Při projednávání nových námětů mělo představenstvo družstva zájem o co nejširší zapojení členské základny. Proto byl návrh stanov členům k dispozici od srpna na webových stránkách Konzumu a delegáti jej dostali v písemné formě v dostatečném předstihu k prostudování. Můžeme s povděkem konstatovat, že se kvalitní příprava vyplatila. Návrh stanov byl na „Shromáždění delegátů“ přijat a vstoupí v platnost od nového roku 2014.
Přijetím nových stanov práce teprve začíná. Aby se staly součástí našeho života, je nutné převést jednotlivá ustanovení do každodenní praxe. Proto bude v lednu 2014 svolána pracovní porada předsedů výborů členů, kde se ke konkrétním krokům vrátíme. 

Ing. Jan Šváb