KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
Shromáždění delegátů Konzumu 16.6.2009

Tak jako každoročně, sešli se 16. června 2009 v sále hotelu UNO v Ústí nad Orlicí delegáti pověření členskými výbory družstva Konzum, aby schválili roční účetní uzávěrku a hospodaření družstva za uplynulý rok 2008. Vysoká účast 91 % všech oprávněných zástupců členské základny svědčí o tom, že družstvo je funkční i ve vztahu ke svým členům.Po schválení programu jednání, volbě komisí a dalších předepsaných úkonů byla na pořadu zpráva předsedy představenstva pana Václava Suchomela o činnosti představenstva v loňském roce.

 

 

shrdel2009-06-16-obr1

 

 

Z jeho zprávy vyplynulo, že představenstvo řešilo a majetkové záležitosti zejména – problematiku zapsání nové prodejny v Opočně do katastru nemovitostí a zřízení věcného břemene, dále odkup pozemků ve Srubech . Odprodej prodejny v Letohradě na Sádkách a další majetkové záležitosti. Představenstvo také řešilo jak postupovat ve věci závazku družstva zbourat část skladu průmyslového zboží v Letohradě, v Ústecké ulici, dohodnutého při stavbě diskontní prodejny. Tento problém se podařilo po dohodě se zastupitelstvem města Letohrad úspěšně zvládnout. Protože dosud nebyla realizována dostavba skladu v Letohradě Na Lukách, byl termín demolice prodloužen do roku 2011. Představenstvo také vzalo na svém prosincovém zasedání vědomí oznámení ředitele ing. Švába o tom, že k 30.6.2009 ukončí z důvodu věku a zdravotních potíží svůj pracovní poměr.

V závěru svého vystoupení poděkoval předseda představenstva všem pracovníkům a vedení družstva za celoroční práci.

 

Předseda kontrolní komise pan Vlastimil Jirout ve své zprávě konstatoval, že kontrolní komise sleduje hlavně problematiku správného hospodaření a účtování družstva. Kontrolní komise sleduje zejména účelné vynakládání peněz na údržbu, práci Ústřední inventarizační komise a pracovní výsledky jednotlivých prodejen.

 

Činnost družstva a jeho hospodaření přiblížil přítomným ředitel družstva ing. Jan Šváb. Připomněl delegátům rok 2008, ve kterém družstvo oslavilo 110. výročí svého založení.

 

Úspěšný vývoj dokumentoval několika čísly:

 

Maloobchodní obrat prodejen dosáhl 1 451 milionů Kč
Velkoobchodní obrat 980 milionů Kč
Investice 45 milionů Kč
Zisk po zdanění 11,6 milionů KčBylo pokračováno ve výstavbě a rekonstrukce sítě prodejen. V dubnu 2008 byla otevřena diskontní prodejna v Opočně, kde byly uplatněny moderní prvky marketingové strategie

 

shrdel2009-06-16-obr2

 

jako je umístění obslužného pultu s dopékaným pečivem, prodejem zmrzliny a kávy, jakož i možnost kopírování dokumentů. Atraktivnost prodejny zvyšuje samoobslužná benzinová pumpa prodejna zahrádkářských potřeb Fortel.

V září byla po rozsáhlé rekonstrukci otevřena prodejna ve Vamberku Na Struhách, která patří k nejúspěšnějším prodejnám Konzumu z hlediska vnitřního řešení, nabídky sortimentu a která si v krátké době získala přízeň zákazníků.

 

shrdel2009-06-16-obr3

 

V prodejně je opět řada zajímavých marketingových prvků, jako je dopékání pečiva, prodej zmrzliny, široký výběr zboží včetně potřeb pro domácnost, jako jsou porcelán, pánve, jakož i hračky, papírový sortiment a velká nabídka novin a časopisů.

Za zmínku určitě stojí rozšíření nabídky čerstvého zboží v diskontních prodejnách v obslužných úsecích, které byly nově dokomponovány do prodejen v Králikách, České Třebové Ústí nad Orlicí a Chocni.

Z akcí údržby nelze přehlédnout úpravy vnějšího vzhledu prodejen Konzumu, které byly realizovány za přispění Svazu českých a moravských spotřebních družstev. Téměř všechny prodejny se nově oděly do výrazné žluté barvy a byly označeny světelnou výstrčí COOP.

Konečně se v zimních a jarních měsících uskutečnila dlouho připravovaná přestavba prodejen v České Skalici a Broumově na Křinickém sídlišti.

 

shrdel2009-06-16-obr4shrdel2009-06-16-obr5

 

V další části svého obsáhlého vystoupení informoval ředitel družstva přítomné o opatřeních, které družstvo přijalo v důsledcích dopadů hospodářské krize.

Důležitém bodem jednání Shromáždění delegátů byl návrh na schválení roční účetní uzávěrky a rozdělení zisku, který přednesl ing. Šembera Návrh představenstva byl přijat všemi přítomnými.

Ohlédneme-li se za výsledky roku 2008, lze hodnotit tento rok jako úspěšný. Udržet pozitivní vývoj při silné konkurenci vytvářené zejména zahraničními řetězci bude za současné situace, kdy klesá kupní síla zákazníků v důsledku hospodářské krize velmi obtížné. Bude třeba hledat všechny možné rezervy a nové postupy, jak zachovat loajalitu zákazníků. Konzum může čerpat ze své tradice, zkušených pracovníků na prodejnách, velkoobchodě a ústředí, jakož i kvalitního vybavení a vzhledů prodejen.

Ing. Jan Šváb