KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz
8.2.2010 - Setkání předsedů členských výborů

Rok 2010 je v Konzumu rokem volebním. To byl také hlavní důvod, proč se představenstvo družstva rozhodlo svolat do Kulturního domu v Ústí nad Orlicí na den 26. ledna 2010 poradu předsedů členských výborů. Ačkoliv počasí kvůli silným mrazům dopravě moc nepřálo, sešli se naši funkcionáři v hojném počtu.

Schůzi zahájil předseda představenstva pan Václav Suchomel, který oživil přítomným skutečnost vyplývající ze stanov, že nás letos očekávají volby do výborů členů, delegátů na shromáždění delegátů, kontrolní komise a představenstva. Připomněl přítomným některá ustanovení ze „Stanov družstva“, které bude třeba dodržet, zejména klíč určující počet volených delegátů z jednotlivých místních organizací.

Ředitel družstva pan ing. Hlavsa pak komentoval současnou situaci, ve které se dnes družstvo nachází. V managementu družstva byl úspěšně zvládnut generační proces a v současné době bylo ukončeno výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího obchodně provozního úseku.

Shromaždění delegátů 26-01-2010-1

V roce 2009 působila na hospodaření družstva ekonomická krize. Došlo sice k propadu maloobchodního obratu a výnosů, ale tím, že družstvo započalo hned z počátku roku s úspornou strategií, podařilo se ekonomické výsledky udržet na slušné úrovni. K hlavním úsporám došlo u mezd, energie, nákupu materiálu a předmětů postupné spotřeby. Ve mzdové politice zvolilo vedení družstva strategii maximálního zachování pracovních poměrů. Šetření se ale tato oblast nevyhnula, ovšem tím, že byly omezeny benefity, prémie a došlo také ke zkracování pracovních úvazků. Přestože byla celková strategie cílena na úsporu nákladů, byly realizovány již rozpracované projekty na výstavbu modulárních prodejen v Horních Heřmanicích a Albrechticích, jakož i přestavba prodejny ve Výprachticích.

Referát ředitele doplnil číselnými údaji ekonomický náměstek ing. Šembera. Družstvo dosáhlo v roce 2009 maloobchodního obratu ve výši l miliardy dvě stě devadesát osm tisíc korun, což je o 15 % méně než v roce 2008. Krize se nejvíce projevila ve velkých městských prodejnách, zatímco v malých venkovských prodejnách nebyl její dopad tak markantní. Na druhé straně však vyprovokovala úsilí k úsporám nákladů, ať již ve spotřebě materiálu – obalech, kancelářských potřebách a pohonných hmotách. Náklady na energie sice mírně vzrostly, ale pouze vlivem cen. V měrných jednotkách došlo vlivem přechodů na jiná media a rekuperací, k úsporám. I když dosud nebyl hospodářský rok uzavřen, dá se reálně předpokládat, že zisk družstva před zdaněním se dostane nad 15 milionů Kč.

Bývalý ředitel ing. Šváb se ve svém příspěvku zabýval členskou základnou. Konstatoval, což pak bylo v diskusi potvrzeno, že členství v družstvu přestává být dostatečně atraktivní, což pak přináší nezájem pracovat v členských výborech. Počet členů družstva je stabilní, dokonce mírně roste, ale členům chybí dostatek informací. Navrhl, aby se vedení družstva zabývalo možností komunikace přes webové stránky Konzumu, kde by bylo vhodné vytvořit samostatnou členskou složku, přístupnou přes heslo. To by umožnilo všem členům, aby byli aktuálně informováni o dění a mohli na ně reagovat. Rovněž je potřeba přemýšlet o možnostech větší přitažlivosti členství.

V další diskusi pak předsedové upozorňovali na některé problémy, související s distribucí letáků, nedostatečné informovanosti vedoucích prodejen mimo okres Ústí nad Orlicí o právech členů, jakož i možnou problematiku v obsazení funkcí funkcionářů místních výborů.

Shromaždění delegátů 26-01-2010-2

Schůzi ukončil předseda představenstva, který poděkoval přítomným za účast, v takto složitých dopravních podmínkách a připomněl termíny voleb do místních orgánů (31.3.2010) a vyzval přítomné k účasti na Shromáždění delegátů, které se bude konat 22. 6. 2010.

SV 27/2