KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

 

Odkaz na sekci moje-karta

COOP-BOX

Nová Louže

Fortel

COOP Mobil


Certifikáty pro lihoviny

EET

Náš partner

Zákaznický e-mail

Váš názor je pro nás důležitý
Prodávající:
KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
informuje spotřebitele o tom,
že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, www.coi.cz .

Kontakt

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 13 Ústí nad Orlicí
Tel.: +420 465 553 111
E-mail: info@konzumuo.cz

Naše hodnoty

Výhody členům
Družstva jsou dobrovolnými organizacemi, jejichž vlastníky jsou členové. Naše členství je otevřené každému, kdo sdílí stejné hodnoty a zásady. Naším zájmem je poskytovat členům nadstandardní výhody v našem podnikání, což nás odlišuje od ostatních maloobchodních firem v České republice.

Regionalita
K regionu, kde jsme vznikli, a kde působíme, cítíme hlubokou úctu a pokoru. Vše, co děláme, děláme ve shodě s tímto regionem. Podporujeme místní producenty, dodavatele, spolky a zaměstnance. Je pro nás důležité, aby i obyvatelé venkovských oblastí dostávali kvalitní služby a produkty od místních producentů. Nákupem zboží a služeb od místních výrobců dáváme práci tisícům zaměstnanců v našem regionu.

Společenská odpovědnost
Družstevní hodnoty jsou pevně svázány se spravedlností a solidaritou. Cítíme velkou odpovědnost ke členům družstva a k lidem v našem okolí. Proto ve svých aktivitách podporujeme rozvoj občanské společnosti. Naše podnikání je především službou tomuto regionu a lidem, kteří v něm žijí. V našich rozhodnutích vždy preferujeme odpovědnost, otevřenost a péči o druhé.

Etika
V našem podnikání prosazujeme etické chování a slušnost. Zavazuje nás k tomu více jak stoletá historie naší firmy a principy, na kterých byla založena. K našim dodavatelům se chováme jako k partnerům, se kterými chceme dlouhodobě rozvíjet vztahy a spolupráci. Ke svým zaměstnancům se chováme důstojně a s respektem k základním lidským právům.

Ekologie
Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vůči společnosti, ve které podnikáme. Šetrný a ekologický přístup ke všemu, co nás obklopuje, je každodenní součástí našich aktivit. V regionu, kde podnikáme i žijeme společně s několika generacemi našich rodin.

Zdraví
Ke zdraví svých zákazníků a zaměstnanců cítíme velkou odpovědnost, protože zdraví je to nejdůležitější, co máme. Záleží nám na tělesné i duševní rovnováze každého jedince, a proto se snažíme zdraví chránit a podporovat. V našich rozhodnutích a činech je tato hodnota vždy respektována a preferována před ostatními.
*